Lĩnh vực hoạt động

 Kinh doanh thương mại

  • Kinh doanh các loại sản phẩm và dịch vụ thương mại phục vụ ngành Công nghiệp Đóng tàu.
  • Kinh doanh các loại sản phẩm, máy móc vật tư phục vụ ngành Hóa chất và Lọc Hóa dầu.
  • Đại diện thương mại cho các Công ty và đối tác nước ngoài.

Phát triển Công nghệ

  • Chuyển giao công nghệ và Phát triển Hệ thống Đỗ xe tự động sử dụng trong các tòa nhà cao tầng và các khu đô thị trung tâm.
  • Phát triển hệ thống cứu hộ cho các tòa nhà cao tầng và các sản phẩm đặc chủng trong lĩnh vực An Ninh Quốc Phòng.

Đầu tư – Tài chính

  • Tư vấn Đầu tư phát triển các Dự án thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải, Công nghiệp, Năng lượng và Lọc Hóa dầu.
  • Đầu tư và Phát triển các Dự án thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải, Công nghiệp, Năng lượng và Lọc Hóa dầu.